Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 8
17 ก.ย. 62
581 views
Favorite
Shares
0
Oct
05
Event Date
05 - 06 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยรังสิต
ไม่ระบุ
Image
People
17 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) ที่มีความสนใจในวิชาชีพแพทย์ ได้มีข้อมูลไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา เพื่อแนะนำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย ‘แพทยศาสตร์’ เอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายที่มีความสนใจและเพื่อให้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรม การปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 06 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

17 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
05 - 06 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึก 12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโดย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Related Content