Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย PSU Surat Seeded Camp 2019 สานฝันสู่เมล็ดพันธุ์ใหม่
17 ก.ย. 62
201 views
Favorite
Shares
0
Oct
26
Event Date
26 - 27 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
480 คน
Image
People
07 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30
Image
Register
100 บาท
Image
Expense

ค่ายที่เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์ สร้างแรงบัลดาลใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตมหาวิทยาลัย เป็นตัวช่วยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีคณะทั้งหมด 3 คณะ 1 วิทยาลัย 16 สาขาวิชาและสาขามากมายที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มาร่วมค่าย น้อง ๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย น้อง ๆ ที่มาค่ายจะได้รับ "เกียรติบัตร" ทุกคน

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 27 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
480 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
100 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

07 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

26 - 27 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จัดโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Related Content