Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 12
23 ส.ค. 62
583 views
Favorite
Shares
0
Oct
12
Event Date
12 - 13 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80 คน
Image
People
03 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30
Image
Register
550 บาท
Image
Expense

Medisand Camp 2019 Cemetery ค่ายนี้มีทั้งผีทั้งหมอ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.4-5-6) เกรดเฉลี่ยนสะสม 2.75 ขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาพบกับกิจกรรมของค่ายมีมากมายจริง ๆ ไม่ว่าจะทั้งสายวิชาการ การส่องกล้องจุลทรรศน์ ตรวจกรุ๊ปเลือด วัดความดัน สัมผัสร่างของท่านอาจารย์ใหญ่ และอีกมากมายใครพลาดต้องเสียใจแน่ ๆ ประสบการณ์ดี ๆ พร้อมกับรู้จักเพื่อนใหม่ ไม่ได้มีง่าย ๆ แต่ค่ายนี้มีให้น้องแน่นอน ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 13 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
550 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

03 - 31 ส.ค. 62
06 ก.ย. 62

12 - 13 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content