Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ English FIT Camp
23 ส.ค. 62
380 views
Favorite
Shares
0
Oct
09
Event Date
09 ต.ค. 62
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
100 คน
Image
People
05 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

"เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า กับ Workshop เรียนภาษาสไตล์ครูดิว" กิจกรรมสุด Cool ที่จะนำพาน้อง ๆ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ ตามสไตล์ครูดิว กิจกรรมดี ๆ ให้น้อง ๆ ม.ปลาย เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วันจัดกิจกรรม
09 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

05 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62

09 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
Convention Hall 1-2 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content