Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 28
23 ส.ค. 62
452 views
Favorite
Shares
0
Jan
10
Event Date
10 - 12 ม.ค. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150 คน
Image
People
01 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

"LAW MACHINE เจาะเวลาหาอดีต สู่นิตินครา" ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ทุกคนมาร่วมย้อนเวลากลับสู่นิตินคราไปกับด้วยกัน ค่ายแนะแนวสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในคณะนิติศาสตร์ หรือน้อง ๆ ที่กำลังค้นหาคำตอบว่าคณะนี้เหมาะกับตัวเองหรือไม่ ภายในค่ายมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้ง กิจกรรมแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้น้องได้รู้จักนิติศาสตร์มากขึ้น และได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานแบบจัดเต็ม

 

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 12 ม.ค. 2563
• ค้างคืน
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62
05 พ.ย. 62

10 - 12 ม.ค. 63
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content