Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
SMST Open house 2019 โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 17
23 ส.ค. 62
684 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 ต.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
Image
People
05 ส.ค. 62 - 05 ต.ค. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

การรวมตัวครั้งใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 22สถาบัน รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยภายในงานมีทั้งภายในงาน ท่านผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ระดับ First Class
- รู้จัก โรงเรียนแพทย์ทุกสถาบันทั่วไทยแบบ รู้ลึก รู้จริง
- ไขทุกข้อสงสัยเรื่องหมอ ๆ กับนิสิตนักศึกษาแพทย์แบบตัวต่อตัว
- เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเป็นแพทย์ จากวิทยากรสุด exclusive
- สนุกไปกับ 7 กิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้ทดลองเป็น "คุณหมอตัวน้อย" เช่น เจาะเลือด เย็บแผล

วันจัดกิจกรรม
19 ต.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

05 ส.ค. 62 - 05 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน
จัดโดย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
Related Content