Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
The Way To BA season2 Genius Homestay
23 ส.ค. 62
359 views
Favorite
Shares
0
Aug
30
Event Date
30 - 31 ส.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
70 คน
Image
People
24 ก.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนนักเรียนมัธยมตอนปลายที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในการศึกษาด้านการบริหารและการตลาด ร่วมการกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมัธยมได้เข้ามาจำลองการใช้ชีวิตแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย และความรู้ทักษะด้านการบริหาร ที่อาศัยไหวพริบ มากกว่าการมีความรู้เชิงวิชาการ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาต่อ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย
- ฟรีอาหารและเครื่องดื่มในงาน
- ฟรี เสื้อค่าย
- สิทธิพิเศษในการเดินชมงานวัน TNI DAY หรือ Open house ในวันที่ 30 สิงหาคม

วันจัดกิจกรรม
• 30 - 31 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

24 ก.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
30 - 31 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Related Content