Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Dent Camp CMU ครั้งที่ 23
20 พ.ย. 62
581 views
Favorite
Shares
0
Oct
18
Event Date
18 - 20 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 คน
Image
People
21 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62
30
Image
Register
1300 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์ เข้ามาค้นหาความลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้น้อง ๆได้มาเรียนรู้ว่านักศึกษาทันตแพทย์เรียนอะไรบ้าง เรียนยังไงบ้าง และให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกฝีมือตนเองในการทำงานปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่รอน้อง ๆ อยู่

วันจัดกิจกรรม
• 18 - 20 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
90 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

21 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62

18 - 20 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content