Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
FHT Boost-Up Camp รุ่นที่ 2
23 ส.ค. 62
310 views
Favorite
Shares
0
Aug
09
Event Date
09 - 11 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
40 คน
Image
People
12 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และการบริการ (รุ่น 2) ชวนน้อง ๆ ม.6 ที่อยากค้นหาตัวเองว่าชอบการท่องเที่ยว ,การบิน ,การโรงแรม รวมถึงการบริหารธุรกิจบริการต่าง ๆ มาค้นหาตัวตนไปกับเรา ค่ายพลาดไม่ได้จริง ๆ เพราะกินอิ่มที่พักฟรี กิจกรรมเพียบ แถมมีประกาศนียบัตรให้ด้วย รีบ ๆ สมัครกันมานะ

วันจัดกิจกรรม
• 09 - 11 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

12 - 31 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62

09 - 11 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จัดโดย
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Related Content