Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Open House 2019 เปิดบ้าน!! วิทยาการจัดการ
23 ส.ค. 62
415 views
Favorite
Shares
0
Aug
21
Event Date
21 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่ระบุ
Image
People
14 มิ.ย. 62 - 14 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือสนใจเข้าศึกษาต่อในสายวิชาการบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาการ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น

- การแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท
- การแข่งขันตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร และการแข่งขัน การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (โดยสาขาวิชาการเงินการธนาคาร)
- กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ Hand made by Marketing (โดยสาขาวิชาการตลาด)
- กิจกรรมค้นหาตนเอง (โดยสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- บูธกิจกรรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
- การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563 
**หากสมัครศึกษาต่อภายในวันงาน รับฟรี!! ของที่ระลึกจากทางคณะวิทยาการจัดการ

วันจัดกิจกรรม
21 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

14 มิ.ย. 62 - 14 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จัดโดย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Related Content