Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 20
20 ก.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Nov
09
Event Date
09 - 11 พ.ย. 62
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
100 คน
Image
People
16 ก.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จัดขึ้นโดยพี่ ๆ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น น้อง ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตการเรียนแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ว่าการเรียนหมอนั้น ใช่สำหรับน้อง ๆ รึเปล่า รวมถึงมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อน้อง ๆ โดยเฉพาะ

 

วันจัดกิจกรรม
• 09 - 11 พ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 ก.ค. 62 - 01 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62

09 - 11 พ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Related Content