Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2
18 ส.ค. 62
515 views
Favorite
Shares
0
Aug
23
Event Date
23 - 25 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100 คน
Image
People
11 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านหมอ มวล. ในค่ายน้อง ๆ จะได้พบกิจกรรมสุดสนุก ต่างๆมากมาย อาทิเช่น การเข้าชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การชมบรรยาการการเรียนการสอนของพี่หมอ การชมการจำลองการสอบเข้าแบบ MMI และอื่น ๆ อีกมากมาย รีบสมัครกันเข้ามานะ

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 25 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

11 ก.ค. 62 - 04 ส.ค. 62
23 - 25 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
จัดโดย
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
Related Content