Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5
17 ส.ค. 62
452 views
Favorite
Shares
0
Aug
23
Event Date
23 - 25 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยบูรพา
60 คน
Image
People
02 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษา (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ที่มีความสนใจศึกษาด้านโลจิสติกส์มาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโลจิสติกส์บูรพา เยี่ยมชมและเรียนรู้โลกโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจากสถานประกอบการจริง พร้อมกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย 

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 25 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 - 30 ก.ค. 62
07 ส.ค. 62

23 - 25 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content