Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการ Road to Actuary ครั้งที่ 2
22 ส.ค. 62
264 views
Favorite
Shares
0
Jul
27
Event Date
27 - 28 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
100 คน
Image
People
09 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

โครงการดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ชั้นม.ปลายที่สนใจในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นโครงการที่จะแนะแนวน้อง ๆ สู่เส้นทางการเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย จากหลักสูตรการสอนของจริง จากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 28 ก.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

09 - 23 ก.ค. 62
27 - 28 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
จัดโดย
นักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content