Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Medtech Camp the 5th
17 ก.ค. 62
346 views
Favorite
Shares
0
Dec
06
Event Date
06 - 08 ธ.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50 คน
Image
People
13 ก.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30
Image
Register
1200 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ที่มีความสนใจทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน) มาสัมผัสกับชีวิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์เรียน เกี่ยวกับอะไร?? จบแล้วทำงานด้านไหน?? น้อง ๆ จะได้ทำการทดลองทางห้องปฏิบัติการจริงในหลากหลายสาขาวิชาที่ใช้จริงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แล้วมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปพร้อมกัน  

 

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1200 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

13 ก.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
30 ก.ย. 62

06 - 08 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จัดโดย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Related Content