Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ BEAM CAMP KMITL ครั้งที่ 4
01 เม.ย. 63
1K views
Favorite
Shares
0
Oct
26
Event Date
26 - 28 ต.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
50 คน
Image
People
20 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายแนะแนวการศึกษาพัฒนาเยาวชนสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์  รับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้มากขึ้น ว่าพวกเราเรียนอะไร ทำอะไร น่าสนใจแค่ไหน ผ่านการปฏิบัติจริงด้วย Lab Mini Project พร้อมทั้งทำกิจกรรมสนุก ๆ ต่าง ๆ มากมาย ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 28 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

20 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
26 - 28 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content