Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 20
01 เม.ย. 63
1K views
Favorite
Shares
0
Dec
20
Event Date
20 - 22 ธ.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
Image
People
01 ก.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายที่จะแนะนำการศึกษาต่อด้านทันตแพทยศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย น้อง ๆ จะได้รู้จักวิธีการสอบเข้า การเรียนและบรรยากาศในคณะ จะได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นทันตแพทย์ต้องผ่านอะไรบ้าง ? ต้องเรียนหนักแค่ไหน ? ตัวเองจะเหมาะกับคณะนี้หรือเปล่า ? นอกจากนี้ ยังได้ทำแลป และลงมือตรวจฟันเองอีกด้วย น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (ออนไลน์) เท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิ์ในการทำข้อสอบรอบที่ 2 (ข้อเขียน) 

กติกาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 20 
- การคัดเลือกรอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1-19 ก.ค. 62 โดยจะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยทางเพจค่ายอยากเป็นหมอฟันจะโพสต์ลิงก์ให้น้อง ๆ เข้าไปทำข้อสอบ หลังจากนั้นทางเพจ ฯ จะประกาศรายชื่อน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 
- การคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 26 ก.ค. - 16 ส.ค. 62 ทางเพจ ฯ จะโพสต์ลิงก์ข้อสอบให้น้องที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ดาวน์โหลดมาทำลงในกระดาษ เมื่อทำข้อสอบแล้วให้ส่งข้อสอบมาให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาคัดเลือก 

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 22 ธ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
20 - 22 ธ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content