Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (EYC 2019)
17 ก.ค. 62
298 views
Favorite
Shares
0
Sep
06
Event Date
06 - 08 ก.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
90 คน
Image
People
05 ก.ค. 62 - 05 ส.ค. 62
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4-ม.6 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่ยิ่งใหญ่แห่งวิศวกรรมไฟฟ้า ค่ายที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสารว่าเป็นอย่างไร เรียนอะไรบ้าง เป็นการแนะแนวทางการเรียนเบื้องต้น รวมทั้งจะได้เข้าฝึกปฏิบัติการจริงอีกด้วย นอกจากนี้ค่ายนี้ยังไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้น้อง ๆ ยังมีทั้งความสนุกจากกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมต่าง ๆ มิตรภาพดี ๆ จากพี่และเพื่อนค่ายของน้อง ๆ อีกมากมายด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 ก.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
90 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

05 ก.ค. 62 - 05 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62

06 - 08 ก.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content