Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29
17 ก.ค. 62
711 views
Favorite
Shares
0
Oct
19
Event Date
19 - 22 ต.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
170 คน
Image
People
01 ก.ค. 62 - 09 ส.ค. 62
30
Image
Register
900 บาท
Image
Expense

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะแนวให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 และการประกอบอาชีพเป็นแพทย์หลังจบการศึกษาไปแล้ว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้ที่เข้าร่วม

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 22 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
170 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
900 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.ค. 62 - 09 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62

19 - 22 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดโดย
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content