Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ขั้นตอนการสมัคร GAT/PAT TCAS 62
19 พ.ย. 61
7,755 views
Favorite
Shares
0

พร้อมหรือยัง ?? กับสนามสอบ GAT/PAT ปี 2562 ที่กำลังจะมาถึง น้อง ๆ หลายคนคงกำลังเตรียมตัว และฝึกทำข้อสอบกันอย่างเข้มข้น เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน แล้วนอกจากการสอบจะเข้มข้นแล้ว อีกด่านที่สำคัญที่มีคำถามแถบทุกปีคือ การสมัครสอบ ใครไม่อยากเจอปัญหา มาศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมกัน
 

GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทั่วไป

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. GAT เชื่อมโยง ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 
2. GAT ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ

มี 7 ประเภท คือ

1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

- PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
- PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
- PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
- PAT 7.4  ภาษาจีน
- PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
- PAT 7.6  ภาษาบาลี
- PAT 7.7 ภาษาเกาหลี
 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 

ปฏิทินกำหนดการสอบ 

ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 1 - 15 ธ.ค. 61 **เปิดระบบ เวลา 09.00 น. และปิดระบบ เวลา 23.59 น.**
ชำระเงินค่าสมัครสอบ : 1 - 16 ธ.ค. 61 **เปิดระบบ เวลา 09.00 น. และปิดระบบ เวลา 20.00 น.**
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ : 1 - 17 ธ.ค. 61
ประกาศเลขที่นั่งสอบ / สถานที่สอบ : 8 ม.ก. 62
สอบ : 16 - 19 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบ : 1 เม.ย. 62
 

การสมัครสอบ 

สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. >> Click
1. เข้าระบบ >> เข้าระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ได้ที่ หน้าหลัก : ระบบการสอบ GAT/PAT หรือ เมนูการจัดสอบ

2. ลงทะเบียน >> ผู้สมัครสอบที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่านใหม่ในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนู ลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่าน 4 - 6 หลัก ในการเข้าระบบ ผู้สมัครชาวต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทางของตัวเองในการสมัครสอบ 
ในการเข้าระบบทุกครั้ง ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขหนังสือเดินทาง สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ และรหัสผ่าน 4 - 6 หลัก 

3. สมัครสอบ >> เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) เมื่อเข้าระบบแล้ว ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นเลือกเมนู สมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 

4. พิมพ์ใบจ่ายเงิน และชำระเงินค่าสมัครสอบ >> ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. สนามสอบ >> ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบ ตามรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฏ ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น ตรวจสอบการเลือกอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบ ไม่ต้องเลือกสนามสอบ

6. การแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ และเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาสมัครสอบ >> สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้เอง ตามกำหนด ยกเว้น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และความต้องการพิเศษ โดยผู้สมัครต้องส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุุคคล พร้อมแนบหลักฐาน มายัง สทศ.

ส่วนผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครสอบแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน สามารถสมัครสอบใหม่ และต้องพิมพ์ใบง่ายเงินใบล่าสุดไปชำเงินเท่านั้น แต่หากชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัคร สมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องเพิ่มเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงิน

7. การติดต่อ >> หากพบปัญหา หรือ อยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สทศ. ได้ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศ

 

ขั้นตอนการสมัคร ทีละหน้า >> คลิกที่นี่

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

การจัดสอบ GAT/PAT สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 จาก http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246
 

 

Related Content