Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก สมัครโครงการช้างเผือก ม.เกษตร ได้
20 ต.ค. 60
26,922 views
Favorite
Shares
0

          O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มี 5 สาระวิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา) นักเรียน ม. 6 ทุกคนต้องสอบ เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นในการเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว และเป็นการสอบวัดมาตราฐานคุณภาพของโรงเรียนเราด้วย อย่างโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2559 การสอบของ ม. 6 ปีที่แล้ว ทำให้น้อง ๆ รุ่นต่อไป ได้โอกาสใช้อันดับตรงนี้เข้ามหาวิทยาลัย

 

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ในการจัดอันดับคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันกับแรก ของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2559

 

นอกจากนักเรียนจะเรียนอยู่ในรายชื่อโรงเรียน 400 โรงเรียนนี้แล้ว คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนที่สมัครโครงการนี้ได้ ต้องมี GPAX 4 เทอม (ม. 4 - ม. 5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือแล้วแต่สาขาวิชากำหนด และต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfoilo)

 

โครงการนี้เปิดรับสมัครทั้งหมด 8 คณะ 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต จำนวน 271 คน

1. คณะวิทยาศาสตร์ 97 คน
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 คน
3. คณะศึกษาศาสตร์ 3 คน
4. คณะสังคมศาสตร์ 33 คน
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 คน
6. คณะมนุษยศาสตร์ 57 คน
7. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 10 คน
8. คณะสิ่งแวดล้อม 3 คน
9. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 10 คน
**นักเรียนมีสิทธิ์สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา**

 

รายชื่อโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก ในปีการศึกษา 2559

          น้อง ๆ ม. 6 ปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 400 แห่งดังกล่าว และมี GPAX ตามที่กำหนด มี Portfolio พร้อม อย่ารอช้า สมัครเลย !!! รับตรง 61 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/1 Portfolio โครงการช้างเผือก วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัคร 10 – 30 ตุลาคม 2561 นี้ ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่ได้ http://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=6072


          คะแนน O-NET นั้นสอบได้แค่ครั้งเดียว คะแนนจะติดตัวตลอดชีวิต ในระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 61 นี้ คะแนน O-NET นำใช้ในรอบที่ 4 Admissions แน่นอน โดยมีสัดส่วนคะแนนมากถึง 30% ส่วนรอบที่ 3 หรือรอบอื่น ๆ นั้นแล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด บางที่ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกคุณสมบัติ เช่น กสพท นักเรียนต้องได้ O-NET รวม 5 วิชา 60% ถึงจะผ่านคุณสมบัติการสมัคร หากเราได้คะแนนเยอะ ๆ นอกจากจะเป็นศรีแก่ตัวเองแล้ว ยังจะเป็นศรีแก่โรงเรียนเราด้วย เพราะฉะนั้น ตั้งใจกับมันเถอะ 

Related Content