Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมรับตรง 60 ม.เชียงใหม่ ช่วงที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PAT
16 ธ.ค. 59
23,364 views
Favorite
Shares
0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก) มีทั้งหมด 15 โครงการ 

เปิดรับสมัคร วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2559
คลิกดูรายละเอียดโครงการที่สนใจได้เลย
 

โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (36 สาขาวิชา)

โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ (20 สาขาวิชา)

โครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (20 สาขาวิชา)

โครงการที่ 4 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (23 สาขาวิชา)

โครงการที่ 5 โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ (22 สาขาวิชา)

โครงการที่ 6 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ  (1 สาขาวิชา)
   
โครงการที่ 7 โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม (1 สาขาวิชา)
   
โครงการที่ 8 โครงการวิศวะสู่ชุมชน (8 สาขาวิชา)

โครงการที่ 9 โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (1 สาขาวิชา)

โครงการที่ 10 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ (1 สาขาวิชา)
   
โครงการที่ 11 โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ (1 สาขาวิชา)

โครงการที่ 12 โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม (1 สาขาวิชา)

โครงการที่ 13 โครงการสื่อสารกระจายโอกาส (1 สาขาวิชา)

โครงการที่ 14 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน (1 สาขาวิชา)

โครงการที่ 15 โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (1 สาขาวิชา)

คำแนะนำ ให้น้อง ๆ อ่านประกาศรับสมัคร/เงื่อนไขของแต่ละโครงการให้ละเอียด ก่อนยืนยันการสมัคร เพราะ **ถ้าหากยืนยันการสมัครแล้ว** จะไม่สามารถแก้ไขอันดับการเลือกได้

Related Content