ภาษาอังกฤษ ม. 1 : การแนะนำตัวเกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 ก.ค. 62
22.7K views

การแนะนำตัวเกี่ยวกับอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
เรื่อง What do you do?


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.4K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

(Grammar) Question Words
55.7K views
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
42K views
ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่3
19.5K views
วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่2
357.2K views