ภาษาอังกฤษ ม. 1 เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
9.5K views

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.9K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

Eng
41.3K views
ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่2
16.8K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3
23.6K views
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ
41.6K views