ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ประโยค
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 18 ต.ค. 61
30.6K views

ประโยค เรื่อง เพื่อนสอนเพื่อน

 

     ส่วนประกอบของประโยค
     ส่วนที่ 1 ภาคประธาน เป็นคำนามหรือสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อน ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทำกริยา
     ส่วนที่ 2 ภาคแสดง เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มีคำกริยาเป็นหลัก เป็นคำที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไร


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
19.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
12.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 2
29.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง ชีวิตประจำวันกับการอ่าน
17.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 2
22.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 3
14.5K views