ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
46.5K views

การอ่านบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11
เรื่อง ไพเราะเพราะขับขาน

 

     เครื่องหมายกำกับจังหวะในการอ่านบทร้อยกรอง

     เครื่องหมายขีดทับหนึ่งขีด ( / ) ใช้กำกับจังหวะหยุดเสียงอ่านภายในวรรค
     เครื่องหมายขีดทับสองขีด ( // ) ใช้กำกับจังหวะหยุดเสียงอ่านเมื่อจบวรรคเป็นช่วงยาวกว่าจังหวะเสริม


     การอ่านกาพย์ยานี 11

     การอ่านกาพย์ยานี 11 มีจังหวะการอ่านวรรคละ 2 จังหวะ คือ วรรคหน้า 5 คำ อ่าน 2 / 3 // วรรคหลัง 6 คำ
อ่าน 3 / 3 // เช่น

               เรื่อยเรื่อย/มารอนรอน//      ทิพากร/จะตกต่ำ//
     สนธยา/จะใกล้ค่ำ//                      คำนึงหน้า/เจ้าตาตรู//
     เรื่อยเรื่อย/มาเรียงเรียง//              นกบินเฉียง/ไปทั้งหมู่//
     ตัวเดียว/มาพลัดคู่//                     เหมือนพี่อยู่/ผู้เดียวดาย//
                                                     กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
16.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
10.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
38.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
56.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 12
50.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1
39.3K views