บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เวลา ยุคสมัย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
9.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
          ความหมาย ของช่วงเวลาทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
                    – ทศวรรษ หมายถึง รอบ 10 ปี
                    – ศตวรรษ หมายถึง รอบ 100 ปี
                    – สหัสวรรษ หมายถึง รอบ 1,000 ปี
          การใช้ทศวรรษ ศตวรรษ และ สหัสวรรษ เป็นการนับเวลาที่ไทยรับมาจากตะวันตก
2. ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 2 สมัย ได้แก่
          สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น
                    – ยุคหิน
                    – ยุคโลหะ
          สมัยประวัติศาสตร์ ไทยแบ่งตาม
                    – ช่วงเวลาการตั้งราชธานีของอาณาจักรไทย
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งตามความสำคัญ ดังนี้
          – หลักฐานชั้นต้น เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
          – หลักฐานชั้นรอง เป็นบทความที่เขียนภายหลัง4. ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ได้แก่
          – โบราณสถาน
          – โบราณวัตถุ
          – ศิลปกรรม
          – ผู้รู้ในท้องถิ่น
          – เอกสารราชการ
          – ตำนานแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
23.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข
6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
40.7K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1
50.3K views