บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
7.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. การบริโภค
          ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่
                    – รายได้ของผู้บริโภค
                    – คุณภาพของสินค้า
                    – รสนิยมในการบริโภคการโฆษณา          สิทธิของผู้บริโภค มี 5 ประการ ได้แก่
                    – สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
                    – สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ
                    – สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
                    – สิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
                    – สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
2. เงินในระบบเศรษฐกิจ
          ความหมายและความสำคัญของเงิน มีความสำคัญดังนี้
                    – เงินช่วยให้การดำเนินชีวิตของประชาชนสะดวกสบายขึ้น
                    – เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิต
                    – ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและการค้าเจริญก้าวหน้า
          ประเภทของเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
                    – เหรียญกษาปณ์
                    – ธนบัตร
                    – เงินฝากกระแสรายวัน
          หน้าที่เบื้องต้นของเงิน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
                    – เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
                    – เป็นหน่วยวัดมูลค่า
                    – เป็นเครื่องรักษามูลค่า
                    – เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต
          สกุลเงินที่สำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ใช้ในการติดต่อทางการค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ


 


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
4.5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
65.4K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
10.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
27.1K views