บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
6.9K views


สาระการเรียนรู้1. พุทธประวัติ เป็นประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ จนปรินิพาน
     - ประสูติ เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่ใต้ต้นสาละ สวนลุมพินีวันและหลังจากเห็นสมณะ จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวช เพื่อหาทางพ้นทุกข์
 


     - ตรัสรู้ มีพระชนมายุ 35 พรรษาก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี
 

 


   - ปรินิพพาน ทรงสอนประชาชน เป็นเวลา 45 ปีก็เสด็จปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่ใต้ต้นสาละ
 


2. ชาดก เป็นเรื่องราวก่อนที่จะประสูติและตรัสรู้เป็พระพุทธเจ้าและให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมากมาย เช่น

     - วัณณุปถชาดกให้ข้อคิดเกี่ยวกับความเพียร
 


     - สุวรรณสามชาดกให้ข้อคิดเกี่ยวกับความกตัญญูต่อพ่อแม่
 แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 12
9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 7
15.9K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนาของเรา
7.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
6.6K views