บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติของโรงเรียนและชุมชน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
3.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ประวัติของโรงเรียนและชุมชน

 

1. การศึกษาประวัติของโรงเรียน
หาข้อมูลได้จากหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
     1. เอกสารของโรงเรียน
     2. คำบอกเล่าของผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้อง
     3. ภาพถ่าย

 

ห้องสมุดโรงเรียน

 

การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ในโรงเรียน
ตัวอย่างเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

 

การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ในโรงเรียน

 

2. การศึกษาประวัติของชุมชน
     2.1 แหล่งรวบรวมหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
          1. ห้องสมุด
          2. สถานที่ราชการ

 

เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

          3. ศูนย์วัฒนธรรม รวบรวมผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง
          4. พิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

 

          5. ศาสนสถาน
          6. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
          7. ผู้เฒ่าผู้แก่และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ควรถามข้อมูลจากหลาย ๆ คนแล้วนำไปเปรียบเทียบ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน

 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

     2.2 การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์สำคัญในชุมชน
ตัวอย่างเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญของชุมชน

 

การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์สำคัญในชุมชน

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 3
28K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 5
10.7K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี
17.8K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 5
58.2K views