พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 15.5K views

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เรื่องราวในชุมชน
6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
6.7K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทย
53.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ชาติไทยของเรา
32.9K views