ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง เสียงในภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
10.9K views

เสียงในภาษาไทย เรื่อง กำเนิดของเสียง

 

      องค์ประกอบของเสียงในภาษาไทย

        เสียงในภาษาไทยประกอบด้วย เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ 

 

สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
16K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
10.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 9
68.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2
18.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง ราชาธิราช
73.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 3
18.1K views