พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
11.5K views

พุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
13.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
13.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
9.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เราเป็นเด็กดี
25.2K views