ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การเขียนประวัติชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 19 ต.ค. 61
28.4K views

การเขียนประวัติชีวิต

 

     การเขียนประวัติชีวิต

     การเขียนประวัติชีวิตเป็นงานเขียนร้อยแก้ว กล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่น่าสนใจ จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดีประเภทหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นตัวอย่าง หรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยใช้ภาษาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะ


     ประเภทของการเขียนประวัติชีวิต

     1. ชีวประวัติ เป็นงานเขียนที่มุ่งสรรเสริญบุคคลสำคัญ
     2. อัตชีวประวัติ เป็นงานเขียนประวัติชีวิตที่ผู้เขียนเขียนเล่าประวัติของตนเอง

 

สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
12.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
8.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ
55.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2
8.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10
51.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1
50.6K views