ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง การเขียนประวัติชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ต.ค. 61
 | 37.5K views

การเขียนประวัติชีวิต

 

     การเขียนประวัติชีวิต

     การเขียนประวัติชีวิตเป็นงานเขียนร้อยแก้ว กล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่น่าสนใจ จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดีประเภทหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นตัวอย่าง หรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยใช้ภาษาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะ


     ประเภทของการเขียนประวัติชีวิต

     1. ชีวประวัติ เป็นงานเขียนที่มุ่งสรรเสริญบุคคลสำคัญ
     2. อัตชีวประวัติ เป็นงานเขียนประวัติชีวิตที่ผู้เขียนเขียนเล่าประวัติของตนเอง

 

สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 6
38.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2
8.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
28K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1
50.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 6
38.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2
8.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
28K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1
50.6K views