ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 18 ต.ค. 61
9K views

การเขียนอธิบาย เรื่อง เขียนชี้แจงแจ้งความหมาย

 

     การเขียนอธิบาย หมายถึง การเขียนโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน เช่น อธิบายวิธีทำขนมไทย อธิบายวิธีนั่งสมาธิ อธิบายสำนวนสุภาษิตคำพังเพย อธิบายวิธีทำอาหาร

 

CAI Project เรื่อง เขียนชี้แจงแจ้งความหมาย 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
รวมสำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์
324.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
12.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 2
29.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 18
16.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 11
28.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 14
11.4K views