ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
16.5K views

การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง ต้นไม้แห่งความรู้

 

     หลักการอ่านจับใจความสำคัญ

     1. สำรวจหัวข้อและเนื้อหาที่จะอ่านคร่าวๆ หาความหมายของคำศัพท์และสำนวนที่ไม่ทราบความหมาย
     2. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เมื่ออ่านพบข้อมูลที่เป็นคำตอบก็รวบรวมไว้
     3. สรุปใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า แล้วบันทึกไว้
     4. ถ้าอ่านร่วมกันหลายคนควรอภิปรายเรื่องที่อ่าน เพื่อพัฒนาความคิดและความเข้าใจในการอ่าน

 

CAI Project เรื่อง ต้นไม้แห่งความรู้
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
รวมสำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์
350.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
10.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
136.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา
44.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 6
18.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 8
35K views