ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 31 พ.ค. 59
16.9K views

ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
http://tedet.ac.th/download/TME55_G2.pdf 

ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
http://tedet.ac.th/download/TME55_G3.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
http://tedet.ac.th/download/TME55_G4.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
http://tedet.ac.th/download/TME55_G5.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://tedet.ac.th/download/TME55_G6.pdf


เฉลยคำตอบและแนวคิด 
(สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ)

ที่มา : http://tedet.ac.th/InExamtme.html
 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
184K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
255.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การชั่งวัดตวง ป.4
44.5K views
เรื่อง ทศนิยม ป.4
33.7K views
เรื่อง การวัด ป.4 ชุดที่2
21.4K views
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
20.6K views