ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) คณิตศาสตร์ ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 พ.ค. 59
2.1K views

ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_G9.pdf 

เฉลยคำตอบและแนวคิด
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_Ans_G9.pdf 


ที่มา : http://tedet.ac.th/InExam_announce58.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูบอย
902 views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11
47.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3
40.5K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5
21.4K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1
0 views
อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
77K views