ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) คณิตศาสตร์ ป.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 พ.ค. 59
3.3K views

ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_G6.pdf 

เฉลยคำตอบและแนวคิด
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_Ans_G6.pdf 


ที่มา : http://tedet.ac.th/InExam_announce58.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
184.3K views
คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
256.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6
44.4K views
เรื่อง บทประยุกต์ ป.6
80.2K views
คณิต
92.2K views
เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริมาตร ป.6 ชุดที่2
20.9K views