ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) คณิตศาสตร์ ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 พ.ค. 59
15.2K views

ข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2558 (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ป.3
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_G3.pdf 


เฉลยคำตอบและแนวคิด
http://tedet.ac.th/inexam/TEDET58/Math/TEDET58_Math_Ans_G3.pdf 

ที่มา : http://tedet.ac.th/InExam_announce58.html

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
13.1K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
23.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
9.6K views
เวลา
25.5K views
การหาร
28.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
56.8K views