ภาษาอังกฤษ ม. 3 เรื่อง สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
75.9K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำ - ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
- สรุปโครงสร้างในประโยคภาษาอังกฤษที่มักสับสน
- Verb ที่มีกฎข้อบังคับต่าง ๆ
- Tense - Present, Past and Future tense
- Condition (If cause) and unreal past
- การเรียงคำคุณศัพท์ (Adjective)
- การใช้คำบุพบท (Preposition)
- เทคนิคการทำข้อสอบอังกฤษ O-NET

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.4K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate)
5.5K views
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่18
13.5K views
ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
2.7K views
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่8
2.1K views