การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 9.6K views

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่1
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่2
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่3
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่4
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่5
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ป.3 ตอนที่6

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพ

   เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ แผนภูมิรูปภาพประกอบด้วย

1.ชื่อแผนภูมิ จะสอดคล้องกับรูปภาพ

2.ตัวแผนภูมิ เป็นการแสดงจำนวนของข้อมูล

3.ข้อกำหนด เช่น รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนข้อมูล 10 ข้อมูล

แผนภูมิรูปภาพสรุปได้ดังนี้

1.รูปภาพที่ใช้แทนสิ่งของชนิดเดียวกัน ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

2.การวางรูปของแผนภูมิรูปภาพอาจวางตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

3.การอ่านแผนภูมิรูปภาพสิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าไร

ข้อดีของแผนภูมิรูปภาพ

    อ่านง่าย สวยงาม และเปรียบเทียบได้ชัดเจน

ข้อเสียของแผนภูมิรูปภาพ

    ในกรณีที่รูปภาพไม่เต็มรูป วาดรูปได้ยาก ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
26K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
71.5K views
ข้อสอบ เรื่อง โจทย์ปัญหา
28.9K views
ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด
51.5K views