การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 มิ.ย. 57
 | 10.8K views

การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่1
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่2
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่3
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่4
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่5
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่6
การเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ป.3 ตอนที่7

การบันทึกรายรับรายจ่าย

     การบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางให้เป็นหมวดหมู่ จะช่วยให้อ่านรายรับรายจ่ายได้สะดวกและชัดเจนขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
15K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
25.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
13.1K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
15.2K views
ข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์
33.5K views
ทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
20.5K views