การหาร ป.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 มิ.ย. 57
29.3K views

การหาร ป.3 ตอนที่ 1
การหาร ป.3 ตอนที่ 2
การหาร ป.3 ตอนที่ 3
การหาร ป.3 ตอนที่ 4
การหาร ป.3 ตอนที่ 5
การหาร ป.3 ตอนที่ 6

การหาร

เป็นการหักออกครั้งละเท่าๆ กัน หลายๆ ครั้ง

จนได้ค่าเศษเป็น 0 ซึ่งเรียกว่า การหารลงตัว

แต่ถ้าค่าเศษไม่เป็น 0 เรียกว่า การหารไม่ลงตัว

การหารที่เหลือเศษ สามารถตรวจสอบคำตอบโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคือ

                ตัวตั้ง=(ตัวหารxผลหาร)+เศษ

การหารยาว

การหารที่มีตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน ร่วมวางแผน
13.2K views
คณิตศาสตร์
ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข
23.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
16.8K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
15.2K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 1
22.2K views
ทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
20.5K views