มารยาทในการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 เม.ย. 57
 | 8.1K views

มารยาทในการอ่าน

การอ่าน เป็นการรับสารจากสายตาผ่านทางตัวอักษร การอ่านทำให้เราทราบถึงเรื่องราวและเข้าใจในเรื่องต่างๆ
มารยาทในการอ่าน
- อ่านในใจ ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- หยิบจับ หรือเปิดหนังสืออย่างเบามือ
- นั่งอ่านในท่าทางสบาย ตัวตรง ท่าทางสุภาพ
- ไม่นำหนังสือของส่วนรวมมาเป็นของตน
ฯลฯ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2
35.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง คำประพันธ์
54.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1
27.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2
22.2K views