อักษรสามหมู่ (ไตรยางค์)
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 11 เม.ย. 57
13.8K views

อักษรสามหมู่ (ไตรยางค์)

อักษรสามหมู่ (ไตรยางค์) เป็นการแบ่งพยัญชนะทั้ง 44 ตัวออกเป็น 3 หมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ
อักษรกลาง คือ พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลาง มี 9 ตัว
อักษรสูง คือ พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับสูง มี 11 ตัว
อักษรต่ำ คือ พยัญชนะที่ยังไม่ได้ผันวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับต่ำ มี 24 ตัว

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ต้น เรื่อง ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
1.1K views
ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ต้น เรื่อง ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
1.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ
109.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
368 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 21
21.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8
32.9K views