สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 18 พ.ค. 59
42.8K views

สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
           ส่งต่าง ๆ รอบตัวเรามีอยู่มากมาย เช่น ต้นไม้ สุนัข ดวงอาทิตย์ นก ก้อนเมฆ บ้าน ถนน สะพาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ สิ่งมีชิวิต และสิ่งไม่มีชีวิต

           นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร และมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร ลองสังเกตภาพในหน้านี้แล้วบอกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งใดเป็นสิ่งไม่มีชิวิต

นักเรียนสามารถจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ดังนี้

สิ่งมีชีวิต
               
      - หายใจได้
      - กินอาหารได้
      - เคลื่อนไหวได้
      - เจริญเติบโตได้
      - มีลูกหลานได้
      - ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้

ส่วนสิ่งไม่มีชิวิตมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งไม่มีชิวิต ดังนี้

      - ไม่หายใจ
      - ไม่กินอาหาร
      - ไม่ขับถ่าย
      - ไม่เคลื่อนไหว
      - ไม่เจริญเติบโต
      - ไม่มีการสืบพันธุ์
      - ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ 

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จากหนังสือแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1  พิมพ์ครั้งที่ 2
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
14.6K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
70.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
8.1K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 9
42.5K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 12
8.2K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 15
10.1K views