การทำน้ำยาอเนกประสงค์โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์
PingPong | 19 ต.ค. 55
3.7K views

การทำน้ำยาอเนกประสงค์โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์
โดย บุญมี ศุกรีเขตร

ที่มาจาก :
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/study/km/poompunya/food.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
4.5K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1
7K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
26.7K views
รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
8.6K views