โยคะ ตอน เทคนิคการหายใจหน้าท้อง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.ค. 55
 | 2K views

โยคะ ตอน เทคนิคการหายใจหน้าท้อง

โยะเพื่อการผ่อนคลาย

เทคนิคการหายใจหน้าท้องหรือการผ่อนคลายอย่างเร็ว

โดย โครงการเผยแพร่โยคะเพื่อสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
รอบรู้เรื่อง "นม - รวมความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับนม
117.8K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
238.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 ชุดที่4
38.1K views
วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่1
90.6K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4
25.8K views
วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่10
14.1K views