โครงการเกษตรออนไลน์ สำนักงานเขตหลักสี่
laksi | 02 พ.ค. 55
9.8K views

สูตรปุ๋ยใบไม้ปรับโครงสร้างดิน

 

วัสดุอุปกรณ์

1. ถังพลาสติกที่มีฝาปิด

2. กิ่งไม้เล็ก ๆ

3. ใบไม้แห้ง

4. เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ที่เหลือทิ้ง

5. ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

วิธีทำ

1. นำถังพลาสติกมาเจาะรูเล็ก ๆ ใต้ถัง และรอบ ๆ ถัง เพื่อไม่ให้น้ำขังและเพื่อระบายอากาศ

2. นำกิ่งไม้เล็ก ๆ ที่เตรียมไว้มารองก้นถังให้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร

3. นำเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ที่เหลือทิ้ง มาคลุกกับใบไม้แห้งที่อยู่ในถัง ในส่วนของเศษอาหาร

ถ้ามีน้ำเยอะ ให้รินน้ำออกบ้าง เพราะถ้ามีความชื้นมากไปจะเกิดหนอนได้

4. ถ้าความชื้นน้อยไปให้ใช้น้ำปุ๋ยชีวภาพรดเพื่อเพิ่มความชื้น จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำปุ๋ยชีวภาพจะช่วยย่อยเศษอาหารและดับกลิ่นเหม็นได้

 

ระยะเวลา

เราสามารถทิ้งเศษอาหารได้ทุกวัน แต่ทุกครั้งที่ทิ้ง ต้องคลุกเศษอาหารกับใบไม้เสมอ ห้ามนำไปกองไว้เฉย ๆ โดยไม่มีการคลุก จะทำให้เหม็นเน่าและเกิดหนอน ถ้าใบไม้ยุบให้นำใบไม้มาเติม สรุปคือส่วนของใบไม้ต้องมากกว่าเศษอาหาร ถ้าทิ้งจนเต็มถังแล้วให้ปิดฝาถัง นับตั้งแต่วันปิดฝาถังครั้งสุดท้ายเป็นวันที่ 1 และนับไปอีก 1-2 เดือน  ใบไม้และเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ที่ทำไว้ จะกลายเป็นปุ๋ยหมักไปปรับโครงสร้างดิน

 

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักใบไม้

1. ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย รากพืชสามารถแผ่ขยายและหาอาหารได้ดีขึ้น

2. ทำให้มีอากาศในดิน และดินอุ้มน้ำ

3. ปุ๋ยหมักจากใบไม้เมื่อใส่ลงในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมือนการเติมธาตุอาหารให้ดิน

4. จุลินทรีย์และอินทรียวัตถุที่อยู่ในปุ๋ยหมักใบไม้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับดินได้ เช่น ดินเป็นกรด ดินเป็นด่าง ดินที่มีสารเคมีตกค้าง ดินเปรี้ยวจัด ดินทรายจัด ดินกะทิ ดินดาน ดินลูกรัง

 

วิธีการใช้

ถ้าดินแย่มาก ใช้อัตรา 1:1  คือ ปุ๋ยหมักใบไม้ 1 ส่วน กับดิน 1 ส่วน ใช้วิธีตวงเป็นปริมาตร ห้ามชั่ง

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดินก็จะดีขึ้น

ถ้าดินปานกลาง ใช้อัตรา 1:3 คือ ปุ๋ยหมักใบไม้ 1 ส่วน ต่อดิน 3 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดินก็จะดีขึ้น

ถ้าดินดีไม่มีปัญหา ให้โรยบาง ๆ 1 ถึง 2 กำมือ ต่อ 1 ตารางเมตร เป็นการเติมธาตุอาหารให้กับดิน จะทำให้ดินดีอยู่ตลอด

 

ความถี่ในการใส่ เดือนละ 1 ครั้ง

*****************************************

สำนักงานเขตหลักสี่ ขอเสนอ "การทำปุ๋ยใบ้ไม้" หลังจากชมวีดีโอแล้ว ขอเชิญท่านทำแบบทดสอบที่ http://203.155.220.217/laksi/lsbox/exam/iquiz/index.php และตอบแบบสอบถามการพึงพอใจที่ http://203.155.220.217/laksi/lsbox/exam/iquiz/poll/poll.asp ขอบคุณครับ

 

 

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

[O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3
27.9K views
[O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
25.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2
7.9K views